CỬA LƯỚI XẾP LÁ NHÔM -CỬA LƯỚI NEW DAY

Cửa lưới xếp lá nhôm New Day là dòng cửa lưới thế hệ mới cải tiến được thiết kế bởi những lá nhôm định hình có độ cứng và bền cao dạng xếp nan quạt để ngăn muỗi, côn trùng, chuột, chó mèo hiệu quả